Z historie odboru

 

Prapředkem odboru Klubu českých turistů KTL Brno je Odbor Brno Klubu českých turistů, založený v roce 1894. Tento odbor byl v roce 1920 přejmenován na Klub československých turistů (KČST) Brno. Pod tímto názvem vyvíjel odbor činnost až do konce roku 1938, kdy byl opět přejmenován na Odbor KČT Brno I. Tak působil v období okupace i poválečné obnovy republiky až do roku 1948. Tehdy byl Klub českých turistů zrušen a jeho organizační části byly buď přičleněny k příslušným složkám Sokola (Ústřední výbor a odbory) nebo likvidovány (župní orgány). KČT Brno I, byl přičleněn k Tělocvičné jednotě Sokol Brno Žabovřesky. Do této jednoty byl zároveň převeden veškerý spolkový majetek a spolkové jmění, což byl hlavně pozemek a loděnice náležející odboru KČT Brno I. Turistický oddíl Sokola Žabovřesky, později odbor, působil pak v této jednotě, v průběhu let přejmenovávané až do roku 1969. V šedesátých letech byl odbor turistiky TJ Žabovřesky součásti Svazu turistiky.

V roce 1969 byla vytvořena specializovaná tělovýchovná jednota Klub turistů a lyžařů Brno a do této jednoty vstoupili turisté, vodáci a lyžaři Sokola Žabovřesky a byl sem převeden i bývalý nemovitý majetek KČT Brno I, areál KáČaTa s loděnicí v Komíně a pozemky na břehu Kníničské přehrady. Od této doby tvoří odbor turistiky jeden ze tří pilířů KTL Brno. V roce 1989 byl obnoven Klub českých turistů a odbor turistiky KTL se stal jedním z jeho odborů nadále působící s názvem KČT odbor KTL Brno. Odbor je tedy součástí Klubu turistů a lyžařů Brno, na nějž přenáší své finanční i organizační pravomoci, i Klubu českých turistů.