Poděkování za podporu

 

Za finanční podporu akcí pro mládež a seniory děkujeme

Úřadu městské části Brno – střed
Magistrátu města Brna
Ústředí Klubu českých turistů