Jak se stát členem KČT odboru KTL Brno

 

Tak především je nutno si říci proč se stát členem odboru KČT KTL Brno.

Při této úvaze by nebylo správné začínat zkoumáním jaké finanční či hmotné výhody zájemci členství přinese. Měli bychom začít především tím nehmatatelným.

Člen KČT je členem velké turistické rodiny. Členem společenství, které se stará o to, aby se příroda, kultura a historie otevřely pro všechny, kteří o ně mají zájem. Společenství, které značkuje a udržuje turistické cesty a cyklistické trasy, vydává mapy a průvodce, stará se o řadu chat, jedná se cialis effects státními i jinými organizacemi aby zajistilo dobré podmínky pro turistiku. V tomto společenství nalézá přátele a spřízněné duše, se kterými je mu v přírodě dobře. popovídá si s nimi, rozdělí se o své radosti i starosti. Poznává místa a zajímavosti, které by možná sám nikdy neobjevil. Odnáší si také spoustu zážitků z cest pohodových i dramaticky dobrodružných. Na svých cestách přírodou je přitom veden kvalifikovanými a zkušenými vedoucími.

Když pak nás tohle osloví je na místě prozkoumat i to co do našeho členství musíme vložit z naší peněženky, i to co naopak hmatatelného zpět můžeme získat.

Aby se zájemce stal členem KČT musí zaplatit každoročně členský příspěvek. Naopak ale získá některé výhody finančního rázu: může získat výraznou skupinovou slevu na vlak, s výraznou slevou může v ČD zakoupit zákaznické in-karty a in-karty senior, slevu předplatného na časopis Turista, slevu kamagra jel na ubytování v některých ubytovacích zařízeních, slevu na mapy a jiné turistické pomůcky atd. Člen seniorské věkové kategorie získá velmi výraznou slevu na námi pořádané zájezdy všeho druhu..

Tak co myslíte. Stojí to za to? Ne, kamagra my vás v žádném případě nechceme lákat a přesvědčovat ke vstupu do našeho odboru Klubu českých turistů. My vám přinášíme nabídku. Je na vás jak se rozhodnete.

Pokud se chcete stát členy, pak je postup jednoduchý

Stačí zajít na sekretariát KTL Brno Svratecká 449, Komín 616 00 Brno a to ve úterý nebo ve čtvrtek v době 15-17 hod., vzít sebou  příslušný obnos na členský příspěvek. Na sekretariátě vyplníte přihlášku, zaplatíte a nejdéle do tří týdnů (po schválení výborem odboru) se stanete řádnými členy KČT i KTL.