Asociace turistických oddílů mládeže

 

Asociace TOM je organizace, paralelní ke Klubu českých turistů, sdružující děti a mládež (do 26 let). Organizačními jednotkami Asociace jsou turistické oddíly mládeže (TOM), které jsou poměrně samostatné ale přidružují se k mateřským odborům turistiky. Pokud členové Asociace splní podmínky (registrace v odboru a členské příspěvky odboru) jsou současně i členy KČT.
Při našem odboru turistiky působí TOM Horolezčata, vedený Milošem Stejskalem a TOM Ještěrky, vedený Pavlem Rabušicem.